wybierz KATEGORIE

3

2

-1

0

nowości

promocje 

[]

REGULAMIN programu lojalnościowego

Regulamin Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI w sklepie online NAWROTANKA.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu online marki NAWROTANKA Paulina Nawrot-Stefanowicz o numerze NIP 6040042255 z siedzibą w Łodzi. 

DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 • "Administrator" - administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Paulina Nawrot-Stefanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWROTANKA Paulina Nawrot-Stefanowicz

 • "Klient" - osoba dokonująca zakupu produktów marki NAWROTANKA w sklepie online https://nawrotanka.pl/

 • "Program lojalnościowy Przyjaciółki NAWROTANKI online" - oznacza Program lojalnościowy Przyjaciółki NAWROTANKI online, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.

 • "Sklep online" - objęty Programem lojalnościowym sklep online Organizatora, dostępny pod adresem www: https://nawrotanka.pl/

Z Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające produkty NAWROTANKA), w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu, oraz platformy sprzedażowe (Etsy, Pakamera i inne, a także stacjonarne sklepy firmowe NAWROTANKA).

 • "Produkt" - produkty, które Klient nabywa w sklepie online NAWROTANKA. Produkty mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do konta Klienta.

 • "Uczestnik" - osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie www NAWROTANKA: https://nawrotanka.pl/ i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.

 • "Rabat" - uprawnienie Uczestnika Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online do dokonania zakupów produktów marki NAWROTANKA w promocyjnej cenie tj. zastosowanie stałej obniżki, która w zależności od uzbieranych punktów wynosi 3%, 5%, 7% lub 10%.

 • "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym Przyjaciółki NAWROTANKI online powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

 3. Pod warunkami przystąpienia do Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu lojalnościowego może nastąpić:
 • po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów jako "gość", tutaj link do rejestracji
 • po zalogowaniu się na swoje obecne konto Klienta i dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Organizatora link do logowania

  4. Klient decydując się na założenie konta w sklepie internetowym Organizatora zgadza się na przystąpienie do Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online a tym samym zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

  5. Przystąpienie do Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online jest darmowe i następuje automatycznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym marki jako Klient zalogowany

  6. Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) - nie ma możliwości przepisania/przypisania punktów do innego konta/adresu mailowego.

Rabaty nabyte w Programie lojalnościowym Przyjaciółki NAWROTANKI online łączą się z innymi promocjami i rabatami (w tym kodami z kart podarunkowych) w sklepie NAWROTANKA.  

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY NAWROTANKA ONLINE

 1. W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym Przyjaciółki NAWROTANKI online oraz zarejestrowaniu konta w sklepie www Organizatora tutaj link do rejestracji, Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce "MOJE KONTO".

 2. Rabat związany z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Przyjaciółki NAWROTANKI online łączy się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. 

 3. Punkty w programie lojalnościowym są przyznawane za:
 •   1pkt = Każde 10 złotych wydanych w sklepie NAWROTANKA na zakup produktów (przyznawane automatycznie)
 • 15pkt = jakościowe POLECENIE z oznaczeniem @nawrotanka w social mediach (instagram, facebook, linkedIn)

    4. Zebranie odpowiedniej ilości punktów (opisane poniżej) odblokowuje STAŁY rabat w wysokości opisanej poniżej: 

 • Zebranie 50 (słownie: piędziesiąt) = stały rabat w wysokości 3%
 • Zebranie 100 (słownie: sto) = stały rabat w wysokości 5%
 • Zebranie 250 (słownie: dwieście dwadzieścia) = stały rabat w wysokości 7%
 • Zebranie 500 (słownie: pięćset) = stały rabat w wysokości 10%

  Maksymalny rabat do uzyskania przez klienta w programie lojalnościowym wynosi 10%.

  5. Punkty za zakupy naliczane są automatycznie w ciągu maksymalnie 24 godzin po zrealizowaniu zamówienia.

  6. W przypadku wypełnienia formularza z opinią, polecajki w SM oraz zapisu na newsletter - administrator dodaje punkty ręcznie po zatwierdzeniu wykonania przez klienta ww działania w ciągu max. 5dni roboczych. Punkty za zapis na newsletter są przyznawane jednorazowo.

  7. POLECENIE z oznaczeniem @nawrotanka w social mediach (instagram, facebook, linkedIn) dotyczy osób posiadających własne konto o publicznym charakterze w SM i udostępniających treść ze zdjęciem/video w formie relacji, postu/wpisu, rolki. Można to zrobić na 2 sposoby - udostępniając materiały z profilu NAWROTANKA wraz z osobistym komentarzem polecającym produkty NAWROTANKA lub tworząc własny kontent z opinią oraz oznaczeniem sklepu NAWROTANKA. Ze względu na dynamikę SM zaleca się przesłanie do organizatora screena polecajki na email: nawrotanka.pl@gmail.com w celu zatwierdzenia punktów przez Organizatora do programu lojalnościowego.

  8. Aktualna ilość punktów widoczna jest w Panelu Klienta u dołu strony: Program lojalnościowy.

  9. Uzyskanie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie www Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy), po dodaniu opinii o produkcie poprzez formularz link tutaj  oraz zatwierdzonej przez organizatora polecajki z onaczeniem @nawrotanka w SM klienta.

  10. Punkty za produkty zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda (podobnie w przypadku wypisania się z newslettera).

  11. Poza ww przypadkiem punkty przyznawane są bezterminowo = NIE są odejmowane z konta klienta po upływie czasu.

STAŁY RABAT KLIENTA 

 1. Po zebraniu 50 punktów Klient automatycznie otrzymuje rabat w wysokości 3%, który może wykorzystać przy każdych kolejnych zakupach. Po zrealizowaniu rabatu pula punktów NIE JEST odejmowana z konta klienta. Klient korzysta z rabatu 3%  aż do uzbierania 100 punktów. W takiej sytuacji Klient automatycznie otrzymuje większy rabat w wysokości 5%. Sytuacja jest analogiczna przy kolejnych progach w Programie lojalnościowym Przyjaciółki NAWROTANKI online.

 2. Rabat widoczny jest po zalogowaniu - przed opłaceniem zamówienia w koszyku Klienta, pod listą wybranych produktów.

 3. Rabat jest przyznawany bezterminowo, do wielokrotnego użycia przez klienta przy zakupach po zalogowaniu.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online ze skutkiem w przyszłości.
 2. O zmianach w Regulaminie Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online jego Uczestnicy będą informowani na stronie NAWROTANKA.pl - REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PRZYJACIÓŁKI NAWROTANKI
 3. Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online w każdym czasie, poprzez usunięcie konta w sklepie www NAWROTANKA.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: nawrotanka.pl@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.

DANE OSOBOWE

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Karolina Nowaczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SLTH Karolina Nowaczewska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. ks. bpa A. Naruszewicza 9/U1, 71-556 w Szczecinie w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online są całkowicie bezpłatne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego w sklepie Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. https://nawrotanka.pl/
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 22 stycznia 2023 i nie działa wstecz. 
 6. Wszystkie zamówienia składane drogą elektroniczną, korzystające z formy wysyłki oraz odbiorów osobistych w sklepach firmowy NAWROTANKA podlegają niniejszemu Regulaminowi. 
 7. W przypadku zmian w polskim prawie Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego Przyjaciółki NAWROTANKI online ze skutkiem w przyszłości. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl