wybierz KATEGORIE

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

WYBIERZ swój ULUBIONY PRINT

Jeszcze się nie znacie? Nie ma problemu - przedstawię Was.

dołącz do grona NAWROTANEK!
Zapisz się do NEWSLETTER i bądź na bieżąco. Otrzymasz co tydzień dawkę kolorowych inspiracji jak ubrać siebie i swój dom w niebo!
Submit
POZNAJMY się!

Jestem na Insta - zachęcam do interakcji!!! 

Na dobry początek zaobserwuj @nawrotanka a ja obiecuje, że zobaczysz ciekawsze rzeczy niż picie kawusi :)

>>> lecę na insta @nawrotanka<<<

konkurs

Zadanie w skrócie: 
1. ZRÓB SOBIE ZDJĘCIE/ NAGRAJ FILMIK (z moim muralem/ produktem)

2. WRZUĆ NA SWÓJ profil na IG/ FB (jako post lub relację)

3. OZNACZ @nawrotanka i dodaj hasztag #konkursnawrotanka 

(abym mogła znaleźć Twoje zgłoszenie i podzielić się z innymi)


DO KIEDY: 15 marca (poniedziałek) do godz 23:59 (data publikacji posta)


do wygrania:

3x voucher 100zł na zakupy w sklepie nawrotanka.pl

+ nagroda gwarantowana DLA KAŻDEGO uczestnika PLAKAT*

*Plakat w formacie A4 z dowolną grafiką ze sklepu nawrotanka.pl - do odbioru osobistego w łódzkiej pracowni lub wysłany z Twoimi zakupami po 15.03


WAŻNE: 

-> zdjęcie/filmik musi być:

wcześniej niepublikowane i twojego autorstwa (lub posiadasz do niego prawa/za zgodą autora)

-> żeby zwiększyć swoje szanse, możesz wziąć udział kilkukrotnie w konkursie (nagrodę możesz otrzymać 1 raz)


INTEAKTYWNA MAPA Z MOIMI MURALAMI TU

Lista murali autorstwa/współautorstwa Pauliny Nawrot, z którymi interakcję można pokazać w zadaniu konkursowym: Oblicze Piękna (ul. Wschodnia 70 w Łodzi), Jonasz w wielorybie (ul. Mielczarskiego 18 w Łodzi), cykl z niebieskimi ptakami: Kontemplacja (ul. Zielona 13/ Wólczańska w Łodzi) i Wizja św. Dominika (ul. Pomorska 22/ Kilińskiego w Łodzi), Wzrastasz? (ul. Żeromskiego 22 w Łodzi przy 1LO) oraz Drzewo życia (pl. Wolności w Głownie) i przy-jaźń (przedszkole Osinkowo w Głownie)

W zadaniu konkursowym można pokazać zarówno użycie produktów tekstylnych, odzieżowych jak i dekoracyjnych z wszystkich kolekcji dostępnych obecnie w sklepie www.nawrotanka.pl oraz kolekcji archiwalnych/ zapowiedzi.Regulamin konkursu ” Pokaż jak inspirują Cię murale i produkty marki NAWROTANKA ”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Paulina Nawrot NAWROTANKA
  identyfikującą się numerem NIP 604 004 22 55 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 2 marca 2021 r. a kończy się dnia 15 MARCA 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram i/lub Facebook,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania do 15marca, Uczestnik zamieści na swoim profilu w serwisie Instagram i/lub Facebook pracę konkursową na temat: “Pokaż jak inspirują Cię murale i produkty marki NAWROTANKA” oraz oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagiem: #konkursnawrotanka oraz @nawrotanka (dalej: Zadanie Konkursowe).

5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
- zamieszczenie na swoim profilu (jako post i/lub relację) w serwisie Instagram i/lub Facebook fotografii i/lub utworu audiowizualnego np. filmiku video, GIFu, kolażu (zgodną z regulaminem ww. serwisów) z fragmentem/całością produktu marki NAWROTANKA lub muralu Pauliny Nawrot jako odpowiedź na temat konkursu (pokaż i zainspiruj np. gdzie/jak ubrana nosisz torbę/plecak/kosmetyczkę, twoja sypialnia z pościelą/narzutą/plakatem, pomysłowe selfie z muralem, migawka z Twoich wakacji/wspólnego wyjścia z przyjaciółmi/rodziną w tshirtach/bluzach/chuście/maseczce czy seans filmowy w otoczeniu poduszek itd) i znacznikiem @nawrotanka

6. Murale autorstwa/współautorstwa Pauliny Nawrot, z którymi interakcję można pokazać w zadaniu konkursowym:

a) Oblicze Piękna (ul. Wschodnia 70 w Łodzi)

b) Jonasz w wielorybie (ul. Mielczarskiego 18 w Łodzi)

c) cykl z niebieskimi ptakami:

- Kontemplacja (ul. Zielona 13/ Wólczańska w Łodzi)

- Wizja św. Dominika (ul. Pomorska 22/ Kilińskiego w Łodzi)

d) Wzrastasz? (ul. Żeromskiego 22 w Łodzi przy 1LO)

e) Drzewo życia (pl. Wolności w Głownie)

f) przy-jaźń (przedszkole Osinkowo w Głownie)

6. W zadaniu konkursowym można pokazać zarówno użycie produktów tekstylnych, odzieżowych jak i dekoracyjnych z wszystkich kolekcji dostępnych obecnie w sklepie www.nawrotanka.pl (ocean zaufania i meduzy, cukierki z Mocą, Oblicze Piękna i żółte róże, Józef Serce Czyste, wierność z dziewczynką, dobroć, słowiki, maki i chabry, niebieskie ptaki i jabłonie, powrót do raju, miłość z zakochanymi szczurkami, jeżyny ja jestem) oraz kolekcji archiwalnych/ zapowiedzi.

7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu (czyli do 15marca 2021 roku).

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz publikując różne zdjęcia/filmiki celem zwiększenia szansy na wygraną.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram/facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/facebook;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram/facebook;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

  §4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

  1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 1 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadania Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności wizualnej (zdjęcia/filmu), oryginalności i kreatywności pomysłu oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
  3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące 3 równoznaczne nagrody głównevoucher na zakupy w sklepie nawrotanka.pl o wartości 100zł (słownie: sto złotych) do wykorzystania w ciągu 12miesięcy od dnia wręczenia nagrody na wskazany adres email
  4. Każdy uczestnik konkursu, który zrealizował poprawnie zadanie otrzyma 1 nagrodę pocieszenia – plakat A4 autorstwa Pauliny Nawrot z puli dostępnych w sklepie nawrotanka.pl o wartości 29zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) do odbioru osobistego w Łodzi/wysłane na życzenie na koszt Uczestnika
  5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
  6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.
  7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram i/lub Facebook najpóźniej dnia 23 marca 2021 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana 3 Zwycięzcom nagrody głównej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram i/lub Facebook.
  8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
  9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem lub niezgłoszenia się po nie osobiście (dot plakatów) w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
  11. Nagrody główne (vouchery) zostaną przesłane przez Organizatora na adres email wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
  12. Nagrody pocieszenia (plakat A4) będą dostępne w terminie 30dni od ogłoszenia wyników konkursu do odbioru osobistego przez Uczestników pod adresem korespondencyjnym Organizatora: ul. Legionów 48/10 w Łodzi w wyznaczonym przez Organizatora indywidualnie terminie odbioru lub na życzenie Uczestnika dołączone do Jego zamówienia złożonego w sklepie nawrotanka.pl i wysłane pod wskazany adres na koszt Uczestnika konkursu, tylko jeden raz. Nieodebrane w terminie 30dni nagrody pocieszenia przepadają i Organizator zrzeka się obowiązku ich przechowywania lub ponownego umawiania się z Uczestnikiem.
  13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
  14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
  15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
  17. Nagroda pocieszenia zostanie wysłana na życzenie Uczestnikowi na koszt Uczestnika.
  18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

  §5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul Legionów 48/10, 90-702 Łódź oraz na adres e-mail info@nawrotanka.pl
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@nawrotanka.pl
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

  § 6. Reklamacje

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Pokaż jak inspirują Cię murale i produkty NAWROTANKA.” na adres e-mail info@nawrotanka.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację emailem wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

  §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2021 r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://nawrotanka.pl/strona/konkurs
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
   Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związana.
  7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
  8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl